Lämpliga komponenter att bygga ett vakuumsystem med

Förutom vakuumpump och sugkoppar behövs det ofta ett antal pneumatikkomponenter för att kunna bygga ett komplett vakuumsystem. Nedan finner du några av de vanligaste pneumatikkomponenterna som ofta behövs.

uploads/products/vakuumvakt_pneumatisk.jpg

Vakuumvakt Pneumatisk (NC)

uploads/products/signaloga_pneumatiskt.jpg

Signalöga Pneumatiskt

uploads/products/manuell_vakuumventil.jpg

Manuell Vakuumventil med spärr

uploads/products/manuell_5-3_ventil.jpg

Manuell 5/3-ventil stängt mittläge

uploads/products/Tryckstyrd_allman_bild4.png

Tryckstyrda ventiler serie 70

uploads/products/Magnetventiler_prodbild2.png

Magnetventiler serie 70

uploads/products/Magnetventil_inline_prodbild_NY.png

Magnetventiler Inline

uploads/products/Luftbered_kat.jpg

Luftberedning